"Arhitectura este, prin excelenta, arta care atinge starea de maretie platoniciana, de ordine matematica, de speculatie, de percepere a armoniei prin raporturi tulburatoare. Iata scopul arhitecturii."
Le Corbusier

Certificat Energetic, Audit Energetic

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Pasii necesari realizarii auditului ...
cititi mai mult

Evaluari imobiliare

Biroul de arhitectura al firmei noastre, prin evaluatori autorizati, membri ANEVAR, ofera servicii de evaluare a proprietatilor imobiliare, respectiv constructii si terenuri, pentru urmatoarele scopuri: Transferul de proprietate sau al folosintei ...
cititi mai mult

Proiectarea

Alegerea terenului - cititi mai mult

Asistenta tehnica - cititi mai mult

Intocmirea cartii tehnice - cititi mai mult

Urmarirea de santier - cititi mai mult

Alegerea terenului pentru o constructie

Caracteristicile naturale si regimul juridic, economic si tehnic ale unui teren, colaborate cu pretul acestuia trebuie sa corespunda intentiilor si posibilitatilor investitionale ale beneficiarului. Pentru aceasta la achizitionarea terenului, beneficiarul, cu ajutorul unui architect si/sau a altor specialisti, pe baza unui studio de amplasament, trebuie sa cunoasca si sa analizeze urmatoarele informatii privind terenul.

Particularitatile naturale, tehnice si urbanistice ale terenului - rezultate din cercetarea directa a acestuia, din documentatia cadastrala, dintr-un eventual certificat de urbanism pentru instrainare sau din alte surse de informare si care se refera la:

- Incadrarea in localitate si in zona imediat inconjuratoare:
- situarea terenului in intravilanul sau extravilanul localitatii;
- compatibilitatea dintre functiunea propusa si functionalitatea caracteristica zonei: locuire, servicii, comert, mixta, productie mai mult sau mai putin poluanta,s,a.;
- relatiile posibile sau de perspective cu punctele de importanta urbana sau zonala de natura comerciala, culturala, sociala, turistica sau de alt interes pentru functiunea avuta in vedere.

- Categoria de folosinta a terenului - teren apt pentru constructii(curti-constructii) situate in perimetrul intravilan al localitatii sau dupa caz teren agricol inapt juridic pentru constructii (teren arabil sau vie, faneata, livada, padure, etc.) situate in perimetrul intravilan sau extravilanul localitatii. Trebuie avut in vedere ca scoaterea definitive din circuitul agricol a terenurilor agricole cu o clasa ridicata de fertilitate (categoriile I,II) ,a livezilor, viilor si a padurilor este foarte restrictionata si implica taxe foarte mari.

- Daca parcela este construibilia-suprafata, dimensiuni, raportul latime/lungime si forma terenului, atat conform prevederilor din PUG, colaborat cu intentiile investitionale ale beneficiarului.

Este de preferat un teren dreptunghiular, cu un raport echilibrat intre latime/lungime si cu o suprafata minima care sa permita realizarea constructiei in conditiile impuse de reglementarile urbanistice(POT, CUT, distante minime fata de limitele de proprietate, etc.)

In cazul Municipiului Bucuresti prin PUG se considera parcele construibile, in regim de inaltime P-P+2, parcelele existente avand:
- suprafata minima de 150,00 mp,latimea minima de 8,00 m si raportul latime/adancime maxim 1/3, in cazul regimului de construire insiruit (la doua calcane);
- suprafata minima de 200,00 mp,latimea minima de 10,00 m si raportul latime/adancime maxim 1/3, in cazul regimului de construire cuplat (la un calcan) sau izolat.

- Existenta unui drum public de acces (sau a unui drept de servitute privind accesul) este o conditie obligatorie pentru emiterea autorizatiei de construire; asigurarea posibilitatilor de parcare si alte facilitate de acces(mijloace de transport in comun, cale ferata)

- Vecinatatile - cum ar fi constructii existente pe limita de proprietate, spatii libere, spatii verzi sau lucii de apa, etc.

Este bine sa se aibe in vedere daca terenul este delimitat de anumite portiuni de constructii dispuse pe calcan, care sa impuna alipiri la acestea. Trebuie stiut ca in astfel de situatii este necesara adoptarea unor solutii tehnice de protejare a cladirilor invecinate si dupa caz acordul autentificat al vecinilor pentru realizarea noii constructii.

- Particularitatile de relief cat mai putin agresive, preferabile fiind terenurile cu suprafata plana sau cu pante mici, de 1-5%,orientate spre drum, pentru a usura evacuarea apelor pluviale. La panta de peste 10%(reprezentand o diferenta de teren de minim 1,00 m la o lungime a constructiei de 10,00 m) trebuie avute in vedere de la inceput conformari ale noului volum construit adaptate la panta terenului.

- Orientarea terenului fata de punctele cardinale si de punctele de interes(construite sau cu valoare peisagistica) din imediata vecinatate. Acestea sunt hotaratoare atat pentru modul de amplasare a constructiei pe teren cat si pentru modul de dispunere a diverselor functiuni in interiorul acesteia. -ex: orientarea spatiilor de locuit spre SUD,SUD-EST,SUD-VEST

-Caracteristicile geotehnice - privind natura terenului, nivelul apelor subterane, incadrarea in zonele de risc seismic.

-Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei - existenta retelelor de distributie pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze, telefoane si a altor utilitati

-Constructiile existente pe teren - starea tehnica, eventuala valoare de monument istoric sau de arhitectura si posibilitatile de demolare sau transformare(extindere, supraetajare).

Certificarea energetica si auditul energetic

Avize Bucuresti: Certificat energetic si audit energetic / birou arhitectura bucuresti

Certificarea, auditul energetic, expertizarea termica si
energetica a cladirilor de locuit

Aceasta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Auditul energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezultatelor termice si energetice a cladirii.

cititi mai mult

Asistenta tehnica pe santier

Asistenta  tehnica  pe  santier / birou arhitectura bucuresti sector 1

Asistenta tehnica pe santier
este o misiune suplimentara a arhitectului (proiectantului), stabilita contractual intre beneficiar si architect si/sau alti proiectanti de specialitate si este prevazuta prin contractul de proiectare de baza sau alte acte aditionale la acesta. In functie de complexitatea si specificul lucrarii si de exigentele beneficiarului asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile sau pentru parti din proiect ( arhitectura-finisaje, structura).

cititi mai mult


Furnizorul dvs. de material si tehnologii in
constructii- recomandat de birou arhitectura bucuresti